Een goed business idee? Meldt het bij ons!

Business idee

Heeft u een zakelijk idee, product of dienst en zoekt u een partner die u kan helpen bij het ontwikkelen en vermarkten ervan? Emergo Business Partners staat altijd open voor nieuwe, kansrijke ideeën en initiatieven.

Wanneer wordt Emergo enthousiast?

Wij worden enthousiast van een goed idee, een concreet product of dienst waar vraag naar is! We zijn graag zakenpartner van mensen met initiatieven waar we een click mee hebben. Wij denken daarbij niet aan de perfecte ondernemer. Elk mens heeft zijn sterke en zwakke kanten. Bij Emergo maken we gebruik van elkaars sterke kanten en vullen we de zwakke kanten aan.

Elke partner bij Emergo moet in elk geval twee eigenschappen bezitten: hij of zij moet een “zelfontbrander” zijn en ruime kennis en ervaring hebben van de markt en het vakgebied waarin zijn of haar initiatief zal worden ontwikkeld.

Wat biedt Emergo?

Emergo biedt een goed geconditioneerde omgeving waarin de ruimte is om uw idee, product of dienst te ontwikkelen. Wij regelen randvoorwaardelijke zaken zoals: kantoor en werkplek, payroll, administratie, verzekeringen, fiscale zaken, enz.

Bij Emergo houden we elkaar scherp. Wij zijn collegiale sparringpartners bij het ondernemerschap. Daarnaast ondersteunen we bij de business planning, zodat de initiatiefnemer zich kan richten op zijn primaire taak: het ontwikkelen en in de markt zetten van het product of de dienst en het verwezenlijken van zijn businessplan.

Hoe ziet de samenwerking eruit?

De vorm van samenwerking wordt in onderling overleg bepaald. Emergo heeft een stabiele juridische structuur waarbinnen snel en relatief eenvoudig nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooid.

Emergo wil betrouwbare en duurzame partnerships opbouwen. Dat betekent onder andere dat elke partner bij Emergo zich voor langere tijd aan zijn of haar initiatief bindt.

Interesse?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op om nader kennis te maken.