VO&W - bureau voor architectuur, advies en ontwikkeling

VO&W

VO&W is een dynamisch en gepassioneerd architectuur- en adviesbureau. VO&W benadert ontwerpopgaves op creatieve maar zeker ook op praktische wijze.

Onze ambities is dat u als klant in elk ontwerp van VO&W uw wensen terugvindt, op creatieve en praktische wijze opgenomen in een stijlvol ontwerp.

Voor ons staat de gebruiker centraal

Als opdrachtgever krijgt u alle ruimte om uw eigen ideeën in te brengen. Voor ons is ontwerpen het bij elkaar brengen van esthetische, menselijke en financiële visies, wensen en eisen. Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat we leven in een snel veranderende wereld, en dat we ook een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van die wereld en de samenleving.

Ontwerpen met een ruime tijdshorizon

De dag van vandaag leert ons dat bronnen en middelen niet onbeperkt zijn. Wat gisteren vanzelfsprekend leek, staat vandaag ter discussie. Beperkingen mogen ons echter nooit kortzichtig maken.

Duurzaamheid, energiezuinigheid, onderhoud, mogelijke latere uitbreiding of herbestemming zijn zaken die wij tijdens het ontwerpen samen met de opdrachtgever bespreken. De juiste keuzes bij deze onderwerpen geven meerwaarde aan het bouwwerk.

Voor veel gebouwen wordt “een tweede leven” of een nieuwe bestemming gezocht. VO&W werkt graag mee aan dergelijke uitdagingen.